โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้ารายงานตัวตามประกาศโรงเรียน ฯ ฉบับนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่

https://1drv.ms/b/s!AgcAwEF8DpH8geIXzgbKT2EfR6i0Jw

 

 

สื่อมัลติมีเดีย